Hz. Musa a.s. nın salavatı

Posted by

Musa a.s nın salavatı
Okunuşu :
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin hâtemil enbiyâi ve ma’dinil esrâri ve menbeıl envâri ve cemâlil kevneyni ve şerafid dâreyni ve seyyidis sekaleyni vel muhassası bi kâbi kavseyni.
Anlamı :
“Ey Allah’ım! Peygamberlerin sonuncusu, sırların madeni, nurların kaynağı, dünyanın ve ahiretin en güzeli, dünyanın ve ahiretin en şereflisi, cin ve insin efendisi, Kabe Kavseynin sahibi Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ’e salat-ü selam eyle. ”
Fazileti :
Kim akşamdan sonra bu salavatı (10) defa okur da ölürse iman üzere ölür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir