Hz. Hazkîl Aleyhisselam

Posted by

Hz. Hazkîl Aleyhisselâm:

İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden veya Allah-ü tealanın veli kullarından biri. Yakub aleyhisselamın oğullarından Lavi’nin neslindendir. Musa aleyhisselamın vefatından sonra gönderilen üçüncü peygamberdir. Allah-ü teala, onun duası bereketiyle, ölen binlerce kişiyi diriltti.
Birçok müfessir (tefsir alimi) Mümin (Gafir) suresinin 28-45. ayetlerinde bildirilen Firavun’un sarayındaki vazifelilerden olup, Musa aleyhisselamı ve ona inananları müdafaa eden (savunan) ve Firavun’un kızının saç tarayıcısı Maşita Hatun’un zevci (kocası) olan kimsenin, Hazkil aleyhisselam olduğunu bildirmişlerdir. (Sa’lebî, Kurtubî, Râzî)
Çocukluğu ve gençliği Mısır’da geçen Hazkil aleyhisselam, Firavun’un sarayında hazinedarlık (maliye bakanlığı) yapan, imanını gizleyen bir mümin idi. Firavun’un herkese kendini ilah tanıtıp secde ettirdiği sırada, o, sarayda olduğu halde, bir olan Allah-ü tealaya kalpten inanıyor ve ibadetini gizli yapıyordu. Firavun ve adamlarının Musa aleyhisselam ve ona inananların hepsini yok etmeye karar verdikleri sırada, çeşitli ikna edici sözlerle Firavun’u bu fikrinden vazgeçiren Hazkil aleyhisselam zindana atıldı. Daha sonra Firavun’un kızının isteği üzerine zindandan çıkarıldı. Musa aleyhisselama iman ettiğini açıkça ilan edip, ona yardımcı oldu. Musa aleyhisselamla birlikte Kızıldeniz’den geçip, İsrail oğullarının Tih sahrasında kaldığı kırk sene içinde ondan ayrılmayıp hizmetinde bulundu. Musa aleyhisselamın vefatından sonra, Yuşa bin Nun ve Kalib aleyhimesselam adlı peygamberlerden sonra, İlya (Kudüs) bölgesine peygamber gönderildi. Musa aleyhisselama gönderilen Tevratın emir ve yasaklarını İsrail oğullarına bildirdi. Daha sonra Irak taraflarına gidip insanları dine davet etti. Daverdan bölgesindeki müminlere zulmeden hükümdarlara karşı o bölge ahalisini harbe çağırdı. Fakat onlar ölümden korktukları için, harbe gitmediler. Allah-ü teala onlara isyanlarının cezası olarak taun (salgın veba) hastalığı gönderdi. Vebadan kaçmak üzere bulundukları şehirden çıkan bu insanların hepsi, işittikleri korkunç bir sesle öldüler. Hazkil aleyhisselam kavminin başına gelenleri görünce acıyıp, onları tekrar diriltmesi için Allah-ü tealaya dua etti. Allah-ü teala, Hazkil aleyhisselamın duası sebebiyle onları diriltti. O insanlar kendi şehirlerine dönüp Musa aleyhisselamın dini üzere yaşadılar ve ecelleri gelince vefat ettiler. Hazkil aleyhisselam onların evlatlarına Allah-ü tealanın emirlerini ve yasaklarını anlattı. Daha sonra Babil diyarına gitti. Orada vefat etti. (Taberî-İbn-ül-Esîr, Nişâncızâde)

Hz. Hazkil Aleyhisselâm ile ilgili ayet:
1-) Bakara suresi 243. ayet:
Arapça:
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
Okunuşu:
E lem tera ilellezîne haracu min diyarihim ve hum ulufun hazeral mevti fe kale lehumullahu mutu summe ahyahum innellahe le uz fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkurun
Anlamı:
Binlerce oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara “Ölün!” dedi (öldüler). Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Lakin insanların çoğu şükretmez.

Söz konusu ayeti tefsir eden kaynakların çoğunda “Hızkîl Peygamber”den söz edilmiştir.
(Misal olarak bk. Beğavi, İbn Atiye, Beydavî, Kurtubî, İbn Kesir, es-Saalibi, Nazmu’d-Dürer, Suyutî/ed-Durru’l-Mensur, Ebu’s-Suud, Mahasinu’t-Tevil, eş-Şaravî, el-Menar, ilgili ayetin tefsiri)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir