Hz. Ebubekir (r.a.)’nın duası

Posted by

Hz. Ebubekir (r.a.)’nın duası
“Allâhümme innî zalemtu nefsî zulmen kesiran ve lâ yağfiru’z-zunûbe illâ ente fağfir lî mağfiraten min indike verhamnî, inneke ente’l-ğafûru’r-rahîm.”
Anlamı :
Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen affedersin. Kendi katından bir afla beni bağışla, bana rahmet eyle. Sen gerçekten çok acıyan ve çok merhamet edensin.
(Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihîn: 1472)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir