Hz. Ali (r.a.)’nin oğluna nasihati

Posted by

Hz. Ali (r.a.)’nin oğlu Hz. Hasan’a (r.a.) nasihati

Hz. Ali (r.a.) İbn-i Mülcem tarafından yaralandığı zaman oğlu Hz. Hasan (r.a.)’a şöyle nasihat buyurdu:
“Oğlum şu sekiz şeyi iyi ezberle.”
En büyük zenginlik akıldır.
En büyük fakirlik ahmaklıktır.
En büyük vahşet kibirdir.
En büyük asalet güzel ahlaktır.
Ahmak ile arkadaş olma! Çünkü o, sana faydalı olmak isterken zarar verir.
Yalancı ile arkadaş olma! Çünkü o, serap gibidir; yakın olanı sana uzak, uzak olanı yakın gösterir.
Cimri ile arkadaş olma! Çünkü o, çok muhtaç olduğun bir zamanda, malını korumak için seninle alakasını keser.
Günahkar kimse ile arkadaş olma! Çünkü o, seni çok kıymetsiz bir şeye, kendi menfaatine satar.
(el-Hedâi-ku’l-Verdiyye)
Not : Alıntıdır Fazilet takvimi 23,02,2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir