Hulus

Posted by

Hulûs: İç, gönül temizliği. Halislik, safilik.
1-) İçten davranmak. Her hayırlı işi ve ameli Allah rızasını niyet ederek yapmak.

Hulûs ile ilgili kelimeler:
Hulusi: Samimi, candan. Halis ve içi temiz olan.
Hulûs-i kalb: Kalp temizliği, samimiyet.
Hulûs-i niyyet: Niyet temizliği.
Hulus çakmak: Dalkavukluk etmek, yaranmaya çalışmak.
Hulusiyyet: Halislik. Samimi dostluk.
Huluskâr:
1-) Bir insana karşı samimi muhabbeti olan.
2-) Dalkavuk. Menfaati için sevgi ve iyi muamele gösteren.
Huluskârâne:
1-) Samimi muhabbet ve sevgi ile.
2-) İkiyüzlülükle, dalkavuklukla.
Hulûskârlık:
1-) Samimiyet, gönül temizliği.
2-) Dalkavukluk, iki yüzlü olma durumu.
3-) Dalkavukça davranış.
Hulusname: Yalnız muhabbet, alaka ve bağlılığı göstermek üzere sunulan mektup.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir