Hulul

Posted by

Hulul: Bir şeyi çözmek, bir yere intikal etmek, konup yerleşmek.
1-) (zaman, mevsim için) erişme, gelip çatma, başlama.
2-) Derine girme, içe işleme, sinme.
3-) Bir şeyin mevcudiyetinin diğerinin mevcudiyetiyle aynı olması.
4-) Hukuk; zamanı gelme, bir borcun vadesinin gelmesi.
5-) Kimya; Bazı akıcı cisimlerin vücut mesamatından kolaylıkla geçebilmesi ve bu esasa dayanan kimya tahlil usulü.
6-) Fizik; Mesamatı olan bir perde ile ayrılan iki akıcı cisimde mevcut bazı maddelerin birinden diğerine geçmesi hadisesi ki, bağırsaklarda olan imtisas bu tarzdadır.

Hulul ile ilgili kelimeler:
Hulûl Etmek: Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allah-ü tealanın kula girmesi suretiyle onun ilahlaştığını kabul edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.
1-) İçine girmek, nüfuz etmek.
2-) Gelip çatmak, erişmek.
3-) mecazi; Etkisi altına almak, gücünü, etkisini hissettirmek, nüfuz etmek.
Hulûlî: Hululiye inancını kabul eden kimse.
Hulûliye: Allah’ın tecessüm ettiğine, yani insanın vücuduna girip insan şeklinde göründüğüne inanan mezhep.
Hulul-i am: Tanrının sıfatının, canlı cansız bütün evrene intikal etmesi, her yerde bulunması.
Hulul-i has: Tanrının belirli bir şahıs ya da nesne boyutunda zuhur etmesi.
Hulule: Dostluk.
Hulul-i ramazan: Ramazan ayının gelmesi.
Hulul-i şita: Kış mevsiminin gelmesi.
Hululu vade: Vade sonu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir