Hulk

Posted by

Hulk (Huluk): Huy

Hulk (huluk) ile ilgili hadis:
Allah’ım halkımı (yaratılışımı) güzel yaptığın gibi hulkumu da güzel eyle. (Hadîs-i şerîf-Berîka).

Hulk (huluk) ile ilgili kelimeler:
Huluk-ı Azîm: Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)’in mübarek huyları.
Hulken: Huy bakımından.
Hulkî: Yaratılışla ilgili.
Hulkiyye: Hulki kelimesinin kadını ifade eden, kadın ismi olarak kullanılan şekli.
Hulkiyet: Ahlakçılık, moralizm.
Sû-i hulk: Kötü ahlak. Dine, ahlaka yakışmayan fena ahlaklılık.
Hulkan: Huy ve tabiatça. Ahlak cihetiyle.
Ateş-hulk: Sert tabiatlı, huysuz.
Hasen-ül hulk: Huyu ve tabiatı güzel.
Hüsn-ü hulk (hüsn-i hulk): Ahlak güzelliği. Güzel ahlak.
Kechulk: Kötü huylu kimse. Huyu kötü olan kişi.
Nâzik-hulk: Yaradılışı ve tabiatı nazik olan.
Su-i hulk: Kötü ahlak. Dine, ahlaka yakışmayan fena ahlaklılık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir