Hukema

Posted by

Hukemâ:
1-) Filozoflar.
2-) Din bilgilerini, fen bilgileri ile ispat eden müminler.

Hukemâ le ilgili kelimeler:
1-) Hakimler, bilginler, filozoflar.
2-) Alimler. Çok bilgili kimseler.
Hükemâ-i kadime: Eski filozoflar.
Hükemâ-i işrakiyyun: İşrakiyye mesleğindeki feylesoflar.
Hükemâ-i meşaiyyun: Aristo felsefesi yolunda olan ve derslerini gezerek veren meşaiyyun filozofları.
Agleb-i hükemâ: Hakimlerin çoğu. Hakimlerin ekserisi.
Menahic-i hükemâ: Hakimlerin, ilm-i kelam alimlerinin meslekleri ve gittikleri manevi yollar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir