Huda

Posted by

Hudâ:
1-) Rabb. Sahib. Cenab-ı Hak. Halık.
2-) Varlığı kendinden olup, başkasına muhtaç olmayan Allah-ü teala.

Hudâ ile ilgili kelimeler:
Hudâyî nâbit:
1-) Ekilmeden kendiliğinden biten (bitki).
2-) mecazi; Sahipsiz, başıboş, kendi kendine yetişen (kimse), hiç talim terbiye görmemiş adam.
Hudâ-dad: Allah’ın verdiği, Allah vergisi olan
Hüdâ:
1-) Doğru yol göstermek.
2-) Doğruluk. Hidayet.
3-) Kuran-ı Kerimin bir ismi.
Hudâ alîm: Allah bilir.
Hudâ hâfız: Allah korusun.
Hudâ ne kerde: Allah göstermesin, Allah etmesin.
Hudâ-yı lemyezel: Sonu olmayan, baki ve ebedi olan Allah.
Hudâ-füruş: Allah’a inanmadığı halde inanmış gibi görünen, münafık, iki yüzlü.
Hudâ-perest: Allah’a tapan, mümin, muvahhit.
Hudâ-şinas: Allah’ı tanıyan, O’na inanan (kimse), mümin.
Hudâyâ: Ey Allah, ey Tanrı, Allah’ım.
Hudâyî: Allah’a mensup olan, Allah’la ilgili.
Hud’a-baz: Hilekar, düzenbaz.
Hud’a-bazlık: Hilekarlık, düzenbazlık.
Hud’a-ger: Düzenbaz, hilekar, hileci.
Hud’a-şiar: Hilekarlığı adet edinen, hilekar, hilebaz.
Hudâvend:
1-) Efendi, sahip, malik, hükümdar.
2-) Allah, Hudavendigar.
Hüdâvendiğâr: Sultan I. Murad’ın unvanı.
Hudâyigân (hudâygân):
1-) Büyük hakan, büyük padişah, şehinşah.
2-) Allah.
Kethüda:
1-) Kahya
2-) Devlet büyükleri ve zenginlerin işlerini gören güvenilir kişi
Hudabin: Hakkı ve hakikati gören. Cenâb-ı Hakk’ı tanıyan.
Hudahan: Şehadet parmağı.
Hudanegerde: Allah göstermesin.
Hudaperest: Allah’a ibadet eden. Dindar.
Hudapesend: Allah’ın beğeneceği şey.
Hudavendî: Hudavendilik, sahiplik, hükümdarlık.
Hudaver:
1-) Sahip, malik.
2-) Bey, hakim, efendi.
Huday: Allah, Rabb.
Hudaygân: Büyük hükümdar, yüce sultan, ulu padişah.
Hudayî:
1-) Hudalık, uluhiyyet. Allah’lık.
2-) Allah’a mensup.
Bostan-ı hudâ: Huda’nın, Allah’ın bostanı mealinde olup, İlahi güzellikleri ve tecelli-i İlahinin aksettiği yer manasında.
Dih-hüda: Köy kahyası, köy ağası.
Hane-i huda: Beytullah, Kâbe.
Hane-huda: Ev sahibi, sahib-ül beyt.
Kişverhüda: Hükümdar, padişah.
Kurb-i huda: Allah’a manevi yakınlık.
Mahbub-u hüdâ: Allah’ın sevgilisi. Hz. Muhammed Mustafa (a.s.m.)
Na-huda:
1-) Allah’tan korkmaz.
2-) Gemi kaptanı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir