Hizmet

Posted by

Hizmet:
1-) iş görme, iş yapma, yararlı çalışma.
2-) Görev, iş.
3-) Ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetler.
4-) Bir kimsenin yapmakla sorumlu tutulduğu iş, kendisine verilen görev.

Hizmet ile ilgili hadisler:
1-) Anne ve babanız sizin hizmetinize muhtaç iseler, onlara hizmeti canınıza minnet biliniz. (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn)
2-) Ey dünya! Bana hizmet edene hizmetçi ol! Sana hizmet edene güçlük göster! (Hadîs-i kudsî-Berîka)

Hizmet ile ilgili kelimeler:
Kamu hizmeti: Devlet tarafından halk için yerine getirilen ihtiyaçları karşılanan hizmet.
Hizmet etmek:
1-) İş görmek, çalışmak, başkalarının işini yapmak.
2-) Bir şeyin olmasına yardım etmek.
Hizmet içi eğitim: Meslek sahiplerine işleriyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla çalıştıkları süre içinde verilen eğitim.
Hizmet neferi (eri): Emir eri, emirber.
Hizmete girmek: Herkesin istifadesine sunulmak, çalışmaya başlamak.
Hizmetinde bulunmak Hizmetine girmek): Yanında çalışmak.
Hizmetinde olmak: Gereken her şeyi yapmaya hazır olmak.
Hizmetkâr: Hizmet eden kimse, hizmetçi.
Hizmetkârlık: Hizmetkar olan kimsenin işi.
Hizmetli: Odacı, kapıcı gibi hizmetleri yapan kimse, müstahdem.
Hizmet-i askeriye: Askerlik hizmeti. Askerlik vazifesi.
Himet-i imaniye: İmana ait hizmet.
Hizmetgüzar:
1-) Komisyoncu.
2-) Şunun bunun işini görüveren.
Makam-ı hizmet: Hizmet makamı. İş görme yeri.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir