Hızır Aleyhisselam’ın öğrettiği salavat

Posted by

1-) Hızır Aleyhisselam’ın öğrettiği salavat

Okunuşu :
Allâhümme inni es’elüke binuri vechillahil azîmillezi mele’e erkâne arşillahil azim Ve kâmet bihi avâlimullahil azim En tusalliye alâ Mevlânâ Muhammedin zil kadril azim Ve alâ âl-i nebbiyillahil azim Bi kaderi azameti zâtillahil azim Fi külli lemhatin ve nefesin adede mâ fi ilmillahil azim Salâten kâmileten dâimeten bi devâmillahil azim Ta’zimen lihakkike ya Mevlânâ yâ Muhammedu yâ Zel hulukil azim Ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi misle zâlike Allâhümmec’ma beyni ve beynehu Kemâ cema’te beynerruhi vennefesi zâhiren ve batinen yakazaten ve menâmen Vec’alhu ya rabbi ruhan lizâti min cemil vecuhi fiddünya kablel ahreti yâ azimu yâ Allâh
Anlamı :
Rabbimiz! Senden arşın direklerini dolduran; alemlere varlık veren, Yüce Allah’ın nurunun, Efendimiz, yüce mertebelerin sahibi Muhammed (s.a.v.)’e, Yüce Allah’ın nebisinin ailesine, Yüce Allah’ın zatının azameti miktarınca, Yüce Allah’ın ilminde bulunan, gözlerin tüm bakışları ve nefesler adedince, Yüce Allah’ın ebediyeti ile sürecek kamil bir salatla salat etmesini, Efendimiz ey Muhammed (s.a.v.), yüce ahlak sahibi, seni hakkıyla yüceltmesini diliyorum. Ona onun ailesine ve ashabına bunun gibi selam olsun!. Ey Rabbim ruhla nefesi yakınlaştırdığın gibi, zahirde, batında, uyanıklıkta, uykuda beni ona yakınlaştır!. Ey Rabbim, ey yüce olan, ey Allah’ım, onu, ahiret gelmezden evvel dünyada her cihetle zatımın ruhu kılıver!

2-) Salavatı Hızır :

Menâhicil İbad kitabında bulunmaktadır Hızır Alleyhisselâm’ ın bazı evliyaya talim buyurduğu rivayet olunur.
Okunuşu :

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil’e mâ alimte.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir