Himmet

Posted by

Himmet:
1-) Kelime manasıyla kalbi, iradeyi, duygu ve düşünceyi bir noktaya toplayıp, tek hedefe yönelmek.
2-) Tarikat ıstılahında ise, Allah’ın salih kullarından maddi ve manevi konularda yardım istemek
3-) Kayırma, yardım.
4-) Çaba, çalışma.
5-) Kast, irade, kuvvetli istek, arzu. Allah-ü tealanın veli kullarından bir zatın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurup, başka bir şeyi kalbine getirmemesi ve Allah-ü tealadan o işin olmasını dileyerek, bu şekilde manevi yardımda bulunması.

Himmet ile ilgili kelimeler:
Himmet etmek: Yardım etmek, gayret etmek, emek vermek.
Himmetin var olsun: Yapılan güzel bir iş karşısında teşekkür sözü olarak kullanılır.
Himmetiye: Bayrâmiye tarîkatının XVII. yüzyıl ortalarında Şeyh Himmet Efendi tarafından kurulan bir kolu.
Himmetli: Himmet sahibi olan, himmet eden.
Himmet-ür-ricâl, takla’-ül-cibâl: Becerikli insanların himmeti, dağlan yerinden söker.
Ulüvv-ü himmet: Yüksek himmetlilik, gayret ve himmeti çok olmak.
Erbab-ı himmet: Himmet sahipleri.
Ab-yârî-i himmet: Korumak için yapılan yardım, himmet yardımı.
Ab-yârî-i himmetinizle: Himmetiniz yardımıyla, himmetiniz sayesinde.
Âli-himmet: Himmeti yüksek. Gayreti çok.
Bâlâhimmet: Himmeti fazla olan kimse.
Bülebd-himmet: İyi çalışır.
Dun-himmet: Gayretsizlik, himmetsizlik.
Şedd-i nitak-ı himmet: Himmet kuşağını kuşanma. İşe ciddi, gayretle sarılma.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir