Hill

Posted by

Hill:
1-) helal, şeriatça yapılmasına izin verilmiş.
2-) Hac zamanında Mekke dışında ehrama girilen yerin dışında bulunan saha,
3-) Hac veya umre için ihrama girilen mikat denilen yerler ile Harem yani Mekke şehri sınırı arasına verilen ad.
4-) Helal.
5-) Kabe ile mikat arası.

Mikattan (ihrama girilen yerden) geçerken bir iş için Hill’de kalmayı niyet edenlerin ve Hill’de oturanların hacdan başka niyetle ihramsız (iki parçadan meydana gelen dikişsiz elbise olmaksızın) Harem’e girmeleri caizdir. Mesela Cidde şehri Hill’dedir. Hac için, Hill’de oturanlar Hill’de; Harem’de oturanlar Harem’de ihrama girerler. (M.Mevkûfâtî)

Hac etmemiş fakirin başkası yerine hacca gitmesi caiz ise de, Hill’e gidince, kendisine de hac etmek farz olur. Mekke’de kalıp sonraki senede kendi haccını yapması lazım olur. (İbn-i Âbidîn)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir