Hilkat

Posted by

Hilkat:
1-) Yaratılış, yaratma, yaratılma.
2-) Yaratılıştan gelen, sonradan kazanılmayan hal, tabiat.
3-) Fıtrat. Huy özelliği.

Hilkat ile ilgili kelimeler:
Hilkat garîbesi:
1-) Bedeninde doğuştan normal olmayan gariplikler bulunan kimse.
2-) mecazi; Acayip, tuhaf, çirkin.
Hilkaten: Yaratılış bakımından, yaradılışça:
Acibe-i hilkat: Her zaman yaratılan şekilden farklı olarak yaratılmış olan.
Dâhiye-i hilkat: Yaradılıştan dahi olan.
Kemâl-i hilkat:
1-) Yaratılıştaki mükemmellik, kusursuzluk.
2-) Yaratılış mükemmelliği.
Mukteza-i hilkat: Yaradılışın gerektirdiği şey. Yaradılış itibariyle olan hal ve netice.
Netice-i hilkat: Yaratılışın sonu, gayesi. Yaratılmanın neticesi.
Sebeb-i hilkat: Yaratılışa sebep ve gaye, yaratılışa vasıta ve alet olan.
Tuba-i hilkat: Hilkat ağacı, hilkat tubası. Kainat.
U’cube-i hilkat: Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir