Hicv

Posted by

Hicv:
1-) Birini şiirle yerme, kötüleme. Bu şekilde yazılan şiir veya manzume.
2-) Alay etmek.

Hicv ile ilgili kelimeler:
Hicvî: Hicivle ilgili.
Hicvetmek: Nazım ve nesir yoluyla bir kimsenin kusurlu ve hatalı taraflarını ortaya koymak, yermek, kötülemek, zemmetmek.
Hicviyat:edbiyat; Hicivle ilgili manzume ve şiirler.
Hicviye: Bir kimseyi, toplumu veya bir olayı yermek için yazılan özellikle manzum yazı.
Hicviyye: Hiciv tarzında yazılmış manzume.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir