Hicri

Posted by

Hicrî:
1-) Takvimin başlangıcı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in hicret ettiği yılı temel alan takvim.
2-) Hicrete ilişkin, hicretle ilgili olan.

Hicri ile ilgili kelimeler:
Hicrî kamerî sene: Resûlullah efendimizin hicret ettiği senenin 1 Muharrem gününü (Mîlâdî 16 Temmuz 622 Cumâ gününü) başlangıç olarak alan ve ayın dünya etrafında on iki defa dönmesini (354-367 güneş günü) bir yıl kabul eden takvim senesi. Muharremin birinci günü, hicri kameri yılbaşıdır.
Hicrî kamerî takvim: Peygamber efendimizin Medine’ye hicret ettiği senenin Muharrem ayının birinci gününü başlangıç olarak alan ve gökteki ayın, dünya etrafında on iki defa dönmesiyle bir yılı tamamlayan takvim.
Hicrî sene: Resûlullah efendimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret ettiği seneyi başlangıç olarak alan takvim senesi.
Hicrî şemsî sene: Resûlullah efendimizin hicret ederek Medine’ye girdiği Eylül ayının 20’nci Pazartesi günü başlayan ve dünyanın güneş etrafında bir defa dönmesini (365,242 güneş gününü) esas alan takvim senesi.
Hicrî şemsî takvim: Resûlullah efendimizin Medine’ye hicreti esnasında Kuba köyüne ayak bastığı Rebî’ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan miladi Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.
Hicri’:
1-) Uzun boylu ahmak erkek.
2-) Tazı, köpek, kelp.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir