Hiçbir zarar görmemek için okunacak dua

Posted by

Sevgili peygamberimiz Aleyhisselam, şöyle buyuruyor;
“Kim sabahleyin şu duayı okursa, akşama kadar ona hiç bir musibet gelmez. Akşamleyin bu duayı okuyana ise, sabaha kadar hiç bir musibet gelmez.
Duanın okunuşu:
“ Allahümme ente rabbi,la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül-arşil’azimi. Ma şaellahu kane.Vema lem yeşe’lem yekün. La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’azim. A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadir ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma.Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyatiha.İnne rabbi ala sıratın müstakim.”
Manası:
“Allah’ım Sen benim Rabbimsin. Senden Başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Allah’ım sana tevekkül ettim. Sen Arş-ı Azimin sahibisin. Allah’ın dilediği olur. Dilemediği ise asla olmaz. İbadetlere güç yetirmek ve kötülüklerden korunmak, ancak yüce ve büyük Allah’ın kuvvet ve kudreti iledir. Biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir. Gerçek ki Allah, ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. Allah’ım! Nefsim şerrinden ve kudret eliyle tuttuğun her canlının şerrinden Sana sığınırım. Gerçek ki, benim Rabbim doğru yol üzeredir.”

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir