Heyula

Posted by

Heyûlâ:
1-) Korku verici, ürkütücü hayal.
2-) Zihinde tasarlanan korkunç hayal.
3-) Gösteriş ve iriliği olduğu halde hiçbir tesiri ve değeri olmayan şey.
4-) felsefe; Kendisinden her şeyin var edildiği, kendisinde varlıkların suretleri zahir olan ilk prensip, ilk cevher, ilk madde.
5-) tasavvuf; Ruh-i a’zam.

Heyûlâ ile ilgili kelimeler:
Heyûlâî (Heyûlânî): Heyula ile ilgili, ilk cevhere ait.
Heyûlâniyun: Maddeciler, materyalistler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir