Herhangi bir muradın kabul edilmesi için okunacak dua

Posted by

Herhangi bir muradın kabul edilmesi için okunacak dua

“Bismillâhi, Allâhümme entel evvelü vel-âhirü, vez-zâhiru veşlbâtmu. Vel-mu’tî, lâ mânia limâ a’tayte, ve lâ mu’tî limâ mena’te velâ radde limâ kadayte. Bismillâhillezî lâ yedurru maa ismihi şey’ün fîlardi velâ fîs-semâi.
Ve e’ûzü bike min nâril cehîmi. Yâ Kerîmü, bihakkı sureti Hâ Mîm vel-kitâbil mübîn, innâ enzelnâhü fî leyletin mübâreketin innâ künnâ münzirîn. Rahmeten min Rabbike, birahmetike yâ Erhamerrâhimin. Allâhümme innî es’elüke yâ Allâh, yâ Kâdimü, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Ferdü, yâ Vedûdü, yâ Samedü, yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ahadün.
Yâ Kâdiyel hâcât, yâ mücîbed-daavât, ikdı hâcetî yâ Hannânü, yâ Mennânü, yâ Sultânu bihurmetil Kur’ân, ve bihurmeti Muhammedin aleyhisselâm.”
Anlamı :
“Allah’ın adıyla, Allah’ım! Evvel, ahir, zahir ve batın Sensin. Verdiğine kimse mani olamaz, men ettiğini de kimse kabul ettiremez.Reddettiğini de kimse geriye alamaz. Allah’ın adıyla! O’nun ismine yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Cehennem ateşinden Sana sığınırım, ey kerim olan Allah, Ha, Mim vel kitab-ı Mübin hürmetine, bizi cehenneminden emin kıl. Kitap öyle bir mübarek kitaptır ki biz onunla korkanları korkuturuz. Rahmet Rabbinin yanındadır. Senin rahmetini dileriz, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah’ım! Senden isterim her hayrı ey Allah’ım, ey Kadim, Hay, Kayyum, Fert, Vedud ve Samed olan, doğmayan ve doğurulmayan, hiç kimseye benzemeyen ve eşi olmayan Allah’ım, ey hacetleri yerine getiren, duaları kabul eden Allah’ım, hacetlerimizi kabul eyle. İstemeden veren ve istedikten sonra yine veren ve kudreti sonsuz olan Allah’ım, Kuran’ın ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın hürmetine duamı kabul eyle.”
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Not : Tesirli bir duadır, ihlas ve sağlam bir niyetle okunmalıdır.

Evvel = İlk
Ahir = Son
Zâhir = Açık
Bâtın = Gizli
Kadîm = Ezeli
Hay = Diri
Kayyum = Koruyup, gözetici
Fert = Bir, tek
Vedud = Seven
Samed = Muhtaç olmayan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir