Her türlü engelleri kaldıran dua

Posted by

Refaha ermek, darlıkların giderilmesi ve rızk için okunacak dua
Her türlü engelleri kaldıran dua

Yâ müfettihu fettih. Yâ müferricü ferric. Yâ müsebbibu sebib. Yâ müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke yâ fettah, yâ Aliymiyyakena’büdüve iyyakenesteıyn.
Anlamı:
Ey açıcı rabbim! Önümdeki engelleri kaldır. Ey darlıkları gideren Halikım! Darlıkları gider. Ey sebepleri yaratan rabbim! Bir sebep yarat. Ey kolaylıkları meydana getiren! Önümü aç çünkü darlıkları gidermek sendendir. Ey rızk kapılarının açıcısı her şeyi bilen Rabbim! Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isterim.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir