Her namazdan sonra okunabilecek dualar

Posted by

Her namazdan sonra okunabilecek dualar

1-)
Arapça:
اِلَـهِى هٰذِهِ صَلاَتِى صَلَّيْتُهَا لاَ لِحَاجَةٍ مِنْكَ اِلَيْهَا وَلاَ رَغْبَةٍ مِنْكَ فِيهَا اِلاَّ تَعْظِيماً وَطَاعَةً وَ اِجَابَةً لَكَ اِلَى مَا اَمَرْتَنِى بِهِ اِلَـهِى اِنْ كَانَ فِيهَا خَلَلٌ اَوْ نَقْصٌ مِنْ رُكُوعِهَا أوْ سُجُودِهَا فَلاَ تُؤَاخِذْنِى وَتَفَضَّلْ عَلَىَّ بِالْقَبُولِ وَالْغُفْرَانِ
Okunuşu:
İlahî hâzihi salâtî selleytuha. Lâ li-hâcetin minke ileyhâ. Ve lâ rağbetin minke fihâ. İllâ ta’zîmen ve tâaten ve icâbeten leke ilâ mâ emer-tenî bih. İlahî in kâne fihâ halelun ev naksun min rukûihâ ev sucûdihâ felâ tuahiznî ve tefezzel aleyye bi’l-kabûli ve’l-ğufran, bi-rahmetike ya erhem’er-râhimîn.
Anlamı:
Allah’ım! İşte bu benim namazım dır; bunu senin buna ihtiyacın ve rağbetin var diye kılmadım. Sadece sana tazim, itaat ve bana emrettiğin şeyde sana icabet etmiş olmak için kıldım. Allah’ım! Eğer kıldığım bu namazın rüku ve secdelerinde noksanlık veya halel varsa, ondan dolayı beni hesaba çekme, kabul ve mağfiretinle bana lütuf ve ihsanda bulun. Rahmetinin hakkı için, ey merhametlilerin en merhametlisi!

2-)
Arapça:
”اَللَّـهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَـيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَنَوْمٌ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَافيِ الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِـيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَـا وَهُـوَ الْعَلِـيُّ الْعَظِيمُ“
Okunuşu:
“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyum. Lâ te’huzühü sinetüv-velâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Velâ yühîtûne bişeyim-min ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyühüs-semavâti vel-ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel-Aliyyül-Azîm”
Anlamı:
“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, koruyup gözeticidir.Onu ne bir gaflet tutabilir, ne de bir uyku. Göklerde ki ve yerde ki her şey Onundur. İzni olmaksızın katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir; onlar Onun ilminden, dilediği kadarından başkasını kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır, bunları korumak Ona güç gelmez. O yücedir büyüktür.”

Namazın arkasından okunacak dua:
“Elhamdülillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allâhümme Rabbenâ yâ Rabbenâ, takabbel minnâ salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetenâ ve rükûenâ ve sücûdenâ ve kuûdenâ ve teşehhüdenâ ve tesbihenâ ve tehlîlenâ ve tadarruatinâ ve temmim taksirâtinâ velâ tadrib bihâ vücûhenâ yâ Mevlânâ.

Allâhümme sellimnâ ve sellim dînenâ velâ teslüb vaktennez’i îmânenâ velâ tusallit aleynâ men lâ yerhamunâ verzuknâ hayreddünyâ vel-âhireti inneke alâ külli şey’in kâdir.

Yâ muhavvilel havli vel ahvâl, havvil hâlenâ ilâ ehsenil hâli.

Allâhümme inneke afuvvun, tühibbül afve fa’fü annâ yâ hafiyyel eltâfi neccinâ mimmâ nehâf.

Allâhümme’rzuknâ hifzel mürselîne ve ilhâmel enbiyâi ve fehmelevliyâi bikeremike yâ Ekremel-Ekremîne ve birahmetike yâ Erhamer-fâhimîn.

Allâhümme innâ nes’elüke fikhen fid-dîni ve ziyâdeten fil-ilmi ve kifâyeten fir-rızki ve sıhhaten fil-bedeni ve tevbeten kablelmevtive râhaten indel mevti ve âkibeten fid-dünyâ vel-âhireti.

Allâhümme Rabbenâ âatinâ fid-dünyâ hasenetenve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.

Allâhümme Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.
Subhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillâhi Rabbil âlemin.”
Anlamı:
“Bütün alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. Sonuç Allah’tan korkanlarındır. Salat ve selam, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz’in üzerine olsun, Onun ailesinin ve ashabının da üzerine olsun.

Rabbimiz, namazımızı, orucumuzu, kıyamımızı, okuduğumuzu, rükumuzu, secdelerimizi, oturuşumuzu, tahiyyatımızı, tesbihimizi, tehlilimizi, yalvarışlarımızı kabul buyur Allah’ım.

Bizim noksanlıklarımızı tamamla, yaptığımız ibadetlerimizi yüzümüze çarpma Rabbimiz.

Allah’ım! Bizi, dinimizi, koru, öleceğimiz anda bizi imandan mahrum kılma, merhametsizleri bize musallat eyleme.

Dünya ve ahiret hususunda bize hayır ihsan et. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin.

Ey hep halleri döndüren Rabbimiz, bizim halimizi en güzel hale döndür.

Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle.

Ey gizli lütuflar sahibi, bizi korktuklarımızdan emin kıl. Ey Allah’ım! Bize kereminle, rahmetinle peygamberlerin muhafazasını, peygamberlerin ilhamını ve velilerin anlayışını ihsan eyle.

Allah’ım! Biz Senden dinde ince anlayış, çok ilim, yeterli rızk ve beden sağlığı istiyor, ölmeden önce tövbe nasip etmeni, rahat bir ölüm ile dünya ve ahiret işlerinin hayırlı sonuçlarını diliyoruz.

Allah’ım! Ey Rabbimiz; bize dünya ve ahirette iyilik ver, ateşin azabından bizleri koru.

Allah’ım! Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla Rabbim.

İzzet sahibi Rabbin, o kafirlerin vasfettiklerinden münezzehtir, yücedir. Bütün peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir