Hayatında dört defa okuyana mucizeler yaşatan istiğfar

Posted by

Hayatında dört defa okuyana mucizeler yaşatan istiğfar

Bismillâhirrâmanirrâhim
Elhamdülillahi hamdeyyüvafinname ve eşhedüel la ilahe illallahü vahdehü la şerikelhü şehadetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidina Muhammeden nebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül Arabi ve Acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem.
Anlamı:
Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah’u teala’ya hamdü senelar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allah’u teala’dan başka hiç bir ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Peygamberimiz efendimiz Muhammed O’nun kuludur, rasulüdür. Arabın ve Acemin efendisidir. Allah’u teala onu ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir