Hastaya okunacak dua

Posted by

Hastaya şifa bulması için okunacak dua

“Allâhümme innî es’elükel âfiyete fîd-dünyâ vel-âhireti, Allâhümme innî es’elükel efve vel âfiyete fi dînî ve dünyâye ve ehlî ve malî, Allâhümme’stür avrâtî ve emin rev’âtî, Allâhüm-mâfaznî min beyni yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü bi azametike en uğtâle min tahtî, Allâhümme ağnînî bil ilmi ve zeyyinnî bil hilmi ve kerrimnî bittakvâ ce cemmilnî bil âfiyeti.”
Anlamı :
“Allah’ım! Senden dünya ve ahiret afiyetini isterim. Allah’ım, mal ve aile efradım için afiyet ve huzur isterim.” Allah’ım, ayıplarımı ört, korktuklarımdan da beni emin kıl. Allah’ım, ön tarafımdan, arkamdan sağ ve solumdan ve üst tarafımdan gelecek tehlikelerden beni koru. Azametinden sana sığınırım. Alt tarafımdan gelecek tehlikelere karşı Senden medet beklerim. ” Allah’ım, beni ilimle zengin kıl, hilimle ziynetlendir, takva ile beni mükerrem kıl, afiyetle beni güzelleştir.”

Not : Önce hastalığınız için bir doktora danışmalı, doktorun gerekli gördüğü tedaviyi yaptıktan sonra bu dualarla Yüce Allah’tan iyileşmeyi dileyebilirsiniz.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Bu duanın faziletleri :
1-) Dinini, dünyasını, aile ve malını korumak isteyenlerin okuyacağı duadır.
2-) Allah’tan sıhhat ve afiyet isteme duasıdır.
3-) Allah’a karşı hatalarını bağışlaması için yapılacak bir duadır.
4-) Gelecek tehlikelere karşı korunmak için yapılacak duadır.
5-) İyi ahlak ve vicdan sahibi olmak isteyenlerin duasıdır.

Hilim : yumuşak huylu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir