Hastalılardan korunmak için okunacak dua

Posted by

Bir miktar nisan yağmuruna :
70 kere ; Fâtiha
70 kere ; Âyetü’l-Kürsî
70 kere ; Kâfirûn
70 kere ; Felâk
70 kere ; Nâs
70 kere ; A’lâ 
70 kere ; Es’tağfirullâhe ve etûbü ileyh.
70 kere ; ” Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu âlihen vâhiden lâ na’büdü illâ iyyâhu mulisine lehu’d-dîne ve lev kerîhe’l-kâfirûn.”
70 kere ; ” Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi.”
70 kere ;” Allâhümme salli alâ Muhammedin nebiyyi ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”
Duaları okunur ve 7 gün süreyle, sabah-akşam içilirse Allah-u Teala’nın izniyle her türlü hastalıktan korunur veya şifa bulup iyileşir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir