Hastalıklardan korunmak için okunacak dua

Posted by

Her gün :

7 kere ; ” Allâhümme  innî  es’elüke’l-âfiyete  fîd-dünyâ  ve’l-âhireti, Allâhümme  innî es’elüke’l-afve  ve’l  âfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî, Allâhümme’s-tur avrâti ve  min  ravâtî.  Allâhümme’h-faznî  min  beyni  yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an  şimâlî  ve min fevkî ve eûzü bi-azametike en-uğtâle min tahtî. Allâhümme ağninî bi’l-ilmi ve zeyyinnî bi’hilmi ve kerrimnî bi’t-takvâ ve cemmilniî bi’l-âfiyeti.”

7 kere ; ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Allâhümme inneke kadîmün ezeliyyün. Tüzîlü’l-ilele ve kâimun ezeliyyün bi-ezeliyyetihî ve lâ yezâlü ve hâzâ kezâlike yâ kesîre’l-hayrî ve yâ dâme’l-mâ’rûfi bi-rahmtike yâ er-Hame’r-Rahîmîn.”
okunursa Allâh-u Teala’nın izniyle hastalıklardan korunur veya şifa bulup iyileşir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir