Haşşâşiyye

Posted by

Haşşâşiyye: Otçular. İnsanın ot gibi olduğunu ve öldükten sonra yok olacağını iddiâ edenler.
İnsan ölünce, ceset çürüyünce ruh yok olmaz. Ölmek, ruhun bedenden ayrılması demektir. Ruh bedenden ayrılınca, maddi olmayan aleme karışır. Kıyamete kadar yok olmaz. Din alimleri ve fen adamları böyle söylemiştir. Tabiatçılardan az bir kısmı bu söz birliğinden ayrılmış, doğru yoldan kaymıştır. Bunlar insanı çöldeki otlara benzetirler. İnsan ot gibi biter, büyür, yok olur, ruhu kalmaz derler. Böyle söyledikleri için Haşşaşiler adı ile anıldılar. İslam alimleri, Haşşaşilerin düşüncelerini çeşitli delillerle çürüttüler. (Ali bin Emrullah)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir