Haşr suresi hakkında

Posted by

Haşr suresi:
Haşr suresi hakkında:
1-) 59. uncu ayettir.
2-) Medine döneminde inmiştir.
3-) 24 ayettir.
4-) Sure adını ikinci ayette geçen ve ” toplayıp sürme ” anlamına gelen ” haşr ” kelimesinden alır.
5-) Harf sayısı: 1913
6-) Kelime sayısı: 447
7-) Bir diğer ismi: Beni Nadir.
😎 Mushaftaki sayfası: 544
9-) Cüzü: 28
10-) İniş sırası: 101
11-) Diğer adı: Ben-i Nadir.
12-) “Allah’ı tesbih” ifadesiyle başlayan ve “Müsebbihât” diye bilinen yedi sureden biridir. Lafız ve hacim bakımından kısa surelerden, yani “Mufassal” surelerdendir. Ancak Mufassal sureler içinde de “Tival” surelerden sayılmakla birlikte, yaklaşık yarım hizb’dir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir