Haşeviyye

Posted by

Haşeviyye: Allah-ü tealayı mahluklara,yaratıklarına benzeten, madde, cisim diyen fırka, topluluk.
Akıl yürütmeyi reddedip sadece naklin zahiri manasına bağlı kalıp, Allah hakkında teşbih ve tecsime kadar varan sapık görüşler benimsemişlerdir.
rivayetçiliğe önem verir. rivayet ettikleri sözün ne gibi manalar içerdiğini ;
hangi sonuçlara götürdüğünü anlamaktan uzak kalmışlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir