Harikulade

Posted by

Hârikulâde:
1-) Eşi benzeri bulunmayan, bir benzeri olmayan.
2-) Çok güzel.
3-) İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan adet dışı şaşılacak iş.

Hârikulâde ile ilgili kelimeler:
Harikuladelik: Harikulade olma durumu veya özelliği, olağanüstülük.
Câmiiyet-i hârikulâde: Olağanüstü câmiiyet, mana ve özellikçe kapsamlılık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir