Hariciler

Posted by

Hâricîler: Haricîlik, Haric’îyye ya da Havârîc İslam dininde bir siyasi mezhep olarak Hicri ilk yüzyılda ortaya çıkmış ve asırlardır kendini değişik şekillerde sergileyen bir hareket.
656 yılında yapılan Sıffin Savaşı sonrasında, Hz. Ali’nin mi, yoksa Muaviyenin mi halife olacağına hakemlerin karar vermesine Hz. Ali’nin müsade etmesi Hz. Ali’nin ordusundaki bazı askerlerin tepkisine yol açmış ve bu mezhep kurulmuştur.

Hâricî ile ilgili kelimeler:
Hâricî:
1-) Dışarıya ait olan. İçeriye ait olmayan. Dış ile alakalı. Ecnebiye ait.
2-) Zorba ve asi olan.
3-) Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden.
4-) Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche’ye asi olan fırka-i dâlle ashabından her biri.
Hariciyye:
1-) Hariçle alakalı. Dış işleri.
2-) Ameliyatla tedavi edilebilen hastalıklar.
Adem-i hâricî: İlm-i İlâhide mevcut olup, maddi vücudu olmayan.
Hakikat-ı hâriciye: Hayat gibi alem-i şehadete gelmiş varlık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir