Hangi hayvanlar kurban edilir?

Posted by

Hangi hayvanlar kurban edilir?

Kurban edilmeleri caiz olan hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.
Bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun ve keçi, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş sığır ve manda, beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olan deve kurban edilir.
Ancak kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa ve altı ayı tamam etmişse kurban olur.
Kurban vahşi (yabani) olmamalıdır.
Bir koyun veya bir keçi yalnız bir kişi için kurban olur.
Bir sığır, bir manda veya bir deve yedi kişi için kurban olur. Yani yedi kişi müşterek olarak bir sığırı, mandayı veya deveyi kurban edebilirler. Ortaklar yediden az tek veya çift olabilir.
Bir kimse iki koyun kurban edebilir.
Ortakların inek, öküz, deve veya manda kurban ederken kurbanı hep birlikte alması veya içlerinden birine vekalet vermesi müstehabtır.
Bütün ortakların Müslüman olmaları, kurbanda ibadete, sevap ve feda-yı nefse niyet etmeleri, hisselerinin müsavi olması şarttır. Bir ortağın hissesi kurbanın toplam bedelinin 7/1 inden az olmamalıdır.
Ortakların bazısı vacip kurbana, diğerleri sünnet, nafile, nezir (adak) veya akika kurbana niyet etse yahut ortakların bazısı ölü vaya sabi veya bunamış olsa kurban caiz olur.

Kurban etinin taksimi :

Kurban etinin üçe taksimi müstehabtır:
Üçte biri sadaka olarak verilir. Üçte biri akraba ve dostlara hediye veya ziyafet olarak verilir. Üçte biri de nafakaları üzerine vacip olan kimselere yedirilir.
Kurbanın etinin bir kısmını hediye etmek veya etinin tamamını bağışlamak caizdir.
Kurban kesen ihtiyaç sahibi ise kurbanın tamamını ev halkına yedirmesi daha faziletli ve müstehabtır.

Bilinmeyen kelime :
Müstehab :
1-) Sevilen, beğenilen.
2-) Farz ve vacipten gayrı sevaplı hareket.
Akika :
1-) Doğumda bebeklerde yada hayvan yavrularında ki saç.
2-) Çocukların doğumunun yedinci günü ya da saçının ilk kırkılışı.
3-) O gün kesilen kurban. (bu yazıda belirtilen anlam)
4-) Sünnette kesilen deri parçası.
5-) Şimşek.
6-) Kılıç.
7-) Göğe atılan ok.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir