Hakka sığınma duası

Posted by

Hakka sığınma duası

Sübhâne men elceme külle cebbârin bi kudretihi. Ve ehâte il-muhu bimâ fî berrihi ve bahrihi. Ve tahassantü bi esmâilleti akfâlühâ el-azametü lillâhi ve miftâhuhâ lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîmi. Allâhümme binûri vechike ihfaznî min eşrâri halkıke, vahfaznî yâ men setruhu cemîlü, yâ vâhiden kable külli ahadin, yâ vâhiden ba’de külli ahadin. Lâ tekilnî liahadin bihakkı kulhuvallâhu ahadün. Eyvallâhi ahadün, eyvallâhi, eyvallâhi, eyvallâhi. Allâhus-Samedü, eyvallâhi, eyvallâhi. Lem yelid, lâ vallâhi, lâ vallâhi. Allâhümme bihakkı hâzihisûretil meniyyetişşerifeti. Es’elüke en tahcübenî min külli şerrin yenzilü minensemâi ve min külli şerrin yah-rucu minel ardi ve min külli şerrin mâ telidühünnisâü bielfin lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir