Hafız cemiyetinde okunacak dua

Posted by

Hafız cemiyetinde okunacak dua

Allâhummahfâzil huffâzelkirâm an envâilbelâya, verham ümmete Muhammedin bihürmetihim fîlbihâri velberâya: Allâhummahşurnâ maa hameletil
Kur’an’il-Kerîmil-berereti yevmettelâki, lâsiyemmâ yevme tünâdî nebiyyünâ, yâ râkibel Burak işfa’lenâ yevmel fîrâk, Allâhümme kemâ caalte hameletel Kur’âni
râyetel-İslâm, fec’alhüm lenâ yevmel kıyâmeti delilen ilâ dâris-selâm. Allâhümme tevvic ehlel Kur’ânil mücevvidîne bimehâsinet-ticân,  ve cemmil ezkârehum yevmel kıyâmeti beynel insi vel-cân. Allâhümme es’idil huffâzelkirâmi alâ menâbiri min nûri yevme yunâdil melâiketü fîl mahşeri, eyne hameletel Kur’an. Verkebhum alâ nûril cinâni maal hûri vel vildâni vel ğilmân. Ve şeffi’hum ilâ dâris-selâm, yevme yünâdî alessırâtı eyne hameletel Kur’ân. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve selâmun alel mürselîn, vel-hamdülillâhi Rabbil âlemîn.
Anlamı :
“Allah’ım, değerli hafızları çeşitli belalardan muhafaza eyle. Denizde ve karada bulunan Ümmeti Muhammed’e bunların hürmetine merhamet eyle. Allah’ım bizi kavuşacağımız günde Kuran’ı hıfz eden hafızlarla birleştir, bizleri onlarla haşr eyle. Özellikle, Peygamberimize “Ey Burak’a binen peygamber” diye seslendiğin vakitte. Bize ayrılık gününde şefaat eyle.”
“Allah’ım Kuran’ı hıfz ettirdiğin gibi, İslamın şehametini de muhafaza eyle. Hafızları kıyamet gününde bize delil ve öncü kıl, selamet evi olan Cennete onları öncü eyle.”
“Allah’ım, Kuran’ı tecvid üzere okuyanları taçlandır, kıyamet gününde insanlar ve cinler huzurunda onların zikirlerini güzelleştir. Allah’ım, kıyamet gününde “nerede hıfz-ı kelamlar” diye seslenildiği vakit, sen o günde hafızları nurlu minberlerinin üzerine çıkar, onları her yönden mesut eyle. Onları huri, vildan ve gılmanlar ile beraber, Cennetin nurları üzerine bindir. Darüsselamda, Sırat köprüsü üzerinde “Nerede Kuran’ı hıfz edenler” diye seslenileceği günde onlara şefaat etme imkanı ver.”
“Allah’ın rahmet ve merhameti Efendimiz Hz. Muhammed, Onun ailesi ve ashabının üzerine olsun. Allah’ın selamı peygamberlerinin tümünün üzerine olsun. Hamd ve sena Alemlerin Rabbi üzerine olsun.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Şehamet : Kahramanlık, yiğitlik
Gılman : Cennet hizmetçisi

Not : Alıntıdır (Müslümanın dualarla yol rehberi)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir