Hacet duası

Posted by

Hacet duası

“Lâ ilâhe illallâhul-halîmul-kerîm. Sübhânallâhi rabbil-‘arşil-azîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Esêlüke mücibâti rahmetike ve azâime mağfiratike Vel-ğanîmetü min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin lâ teda lî zenben illâ ğafertehû. Ve lâ hemmen illâferrectehü Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadeyteha yâ erhamer-râhimin.”
Anlamı :
“Halim, kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu Arşın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd alemlerin Rabbine aittir.
Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı talep ediyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum.
Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir