Hacer-ül-Esved

Posted by

Hacer-ül-Esved: Kabe’nin doğu köşesinde bulunan 18-19 cm kuturunda kırmızımsı, siyah ve parlak bir taştır. Hacerül Esved, Hazret-i İbrâhim ve İsmail (a.s) tarafından Kabe inşa edilirken Ebû Kubeys dağından getirilmiştir. Kabe’nin doğu köşesine, tavafa başlangıç işareti olarak konulmuştur.

Esved ile ilgili kelime:
Rükn-i Hacer-ül-Esved: Kâbe’de Hacer-ül-esved’in bulunduğu köşe.
Esved: Çok siyah. kara renkli olan.
Esved-ül kalb (Süveydâ): Siyahlık.
Hayt-ul esved: Güneş battıktan sonra ufakta görülen siyahlık.
Irk-ı esved: Siyah derili, zenci.
Mevt-i esved: Boğazı sıkılmak veya suya atılmak suretiyle husule gelen ölüm.
Esvedeyn: İki siyah manasına gelen bu kelime, yılanla akrep için kullanılır.
Derya-yı esved: Karadeniz.
Hayt-ul esved: Güneş battıktan sonra ufakta görülen siyahlık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir