Hacb

Posted by

Hacb:
1-) Mahrum etme, sahip olmasına engel olma, bir şeyden alıkoyma.
2-) eski hukuk; Daha yakın bir varis bulunmasından dolayı bir kişiyi tamamen veya kısmen mirastan mahrum etme.
3-) İslam miras hukukunda bir varisi (hisse sahibini) diğer bir varisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamamen mirastan menetmek.

Hacb ile ilgili kelimeler:
Hacb-i hirman: Bir vârisi mîrastan tamâmen mahrum etme.
Hacb-ı noksan: Bir vârisi mîrastan kısmen mahrum etme, hissesini azaltma.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir