Hac ile ilgili temel kavramlar

Posted by

Hac ile ilgili temel kavramlar

İfrad haccı: Aynı yılın hac mevsimi içinde umre yapılmaksızın eda edilen hacdır.
Temettü haccı: Aynı yılın hac mevsiminde, önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan hacdır.
Kıran haccı: Aynı yılın hac mevsiminde umre ve haccın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek tek ihramla yapılan hacdır.
Tavaf: Hacer-i Esved’in hizasından başlanarak ve Ka’be sola alınarak etrafında yedi defa dönmek demektir.
Sa’y: Geçerli bir tavaftan sonra Safâ tepesinden başlayarak Merve tepesine dördü gidiş, üçü dönüş olmak üzere toplam yedi defa gidip gelmeyi ifade eder.
Kudüm tavafı: İfrad haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaftır. Bu tavafın yapılması sünnettir.
Ziyaret tavafı: İfaza tavafı olarak da bilinen bu tavaf, haccın rüknü olup yapılması zorunludur.
Veda tavafı: Mikat sınırları dışından gelen hacıların Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken son tavaftır. Bu tavaf, haccın vaciplerindendir. Adetli olup, adeti bitmeden Mekke’den ayrılmak zorunda olan veya lohusa olan kadınlar veda tavafı yapmazlar ve kendilerine bir caza da gerekmez.
(Din İşleri Yüksek Kurulu, Fetvalar, s. 308, 329)

Not: Alıntıdır (Diyanet takvimi 28. 07. 2020)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir