Gurre

Posted by

Gurre:
1-) Atın alnındaki beyazlık.
2-) Bir şeyin başlangıcı ve göze ilk çarpan kısmı.
3-) Bir şeyin en iyisi, en değerlisi.
4-) Yüzdeki güzellik ve parlaklık.
5-) Beyaz köle ve cariye.
6-) Ana karnındaki ceninin, suç işleme yoluyla düşmesine sebep olan kimsenin ödeyeceği tazminat.
7-) Parlaklık, nurlu olma.
😎 Yeni doğan bir günlük ay.
9-) Sabahın ilk ışıkları, fecir.
10-) Arabi ayların birinci günü:

Gurre ile ilgili hadis:
1-) Ebû Hüreyre’den, nakledilmiştir:
“Hüzeyl kabilesinden iki kadın kavga ettiler. Bunlardan birisi diğerine bir taş attı, karnındaki cenini öldürdü. Allah Resulu’nun önünde mahkemeleştiler. Hz. Peygamber kadının akile (yakın akrabası) sinin ceninin diyeti olan gurreyi ödemesine hükmetti.” (Müslim, Kasâme, 36; Buhârî, Tıb, 468, Ebû Dâvûd, Diyât, 19; Nesâî, Kasâme, 39; Ahmed b. Hanbel, II-274, 535; ed-Dârimî, Diyât, 21).
2-) Cenin hakkında gurre, köle olsun, cariye olsun onun kıymeti beş yüz dirhemdir. (Hadîs-i şerîf-Nasb-ur-Râye)

Gurre ile ilgili kelimeler:
Gurre-i garra: Bir günlük hilal.
Gurre-i muharrem: Muharrem ayının ilk günü ve gecesi.
Gurrende: Hiddet ve şiddetle bağıran, gürleyen, gurran.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir