Güneş doğunca okunacak dua

Posted by

Güneş doğduğu zaman Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle dua ederdi.
[Ebû Sa’id El-Hudri’den (r.a.) rivayet edilmiştir.]

“Elhamdü lillahillezi cellelene’l yevme afiyetehü ve cae bişşemsi min matla’iha. Allahümme esbahtü eşhedü leke bima şehidte bihi linefsike ve şehidet bihi melaiketü ve hameletü arşike ve cemiu halkıke enneke entel-lahu. La ilahe illa ente’l-kaimü bilkısti. La ilahe illa ente’l-azîzu’l-hakîm. Üktüb şehadeti be’de şehadeti melaiketike ve uli’l-ılmi, Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selam ve ileyke’s selam. Es’elüke ya ze’l-celali ve’l-ikram en testecîbe lena da’vetena ve en tu’hyena rağbetena ve en tuğniyena ammen ağneytehû anna min halkıke. Allahümme aslih lî dîniye’llezî huve ısmetü emrî. Ve aslih lî dünyaye’lletî fîha maîşetî. Ve aslih lî ahiretiye’lletî ileyha münkalebî.”
Anlamı :
“Bugün üzerimize afiyeti bürüyen ve güneşi doğudan getiren Allah’a hamd olsun. Allah’ım! Kendine şahit kıldığın şeylerle Senin varlığına Şahitlik ederim. Meleklerinin, arşını taşıyanların ve bütün yaratıklarının şehadeti ile şahitlik ederim ki, Sen Allah’sın, Senden başka adaleti ayakta tutan ilah yoktur. Aziz ve hakim olan ilah ancak Sensin. Meleklerinin ve ilim sahiplerinin şehadetinden sonra benim şehadetimi kabul et.
Allah’ım! Sen her türlü noksanlıktan selamet üzeresin, selamet Sendendir ve selamet bulmak da Sanadır. Ey Celal ve ikram sahibi, duamızın kabulünü Senden istiyorum; isteğimizin verilmesini, yaratıklarından bize muhtaç bırakmadıklarına, bizi muhtaç bırakmamanı Senden isterim. İşimin selameti olan dinimi bana düzelt. Geçimim kendisinde olan dünyamı da düzelt ve dönüp varacağım yer olan ahiretimi de düzelt.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir