Gülşeniyye

Posted by

Gülşeniyye:
Halvetiyye tarikatının İbrahim Gülşeni’ye (ö. 940/1534) nispet edilen bir kolu.
İbrahim Gülşeni’nin Kahire’de Bâbüzüveyle’de kurduğu tekke ile temelleri atılan tarikat.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir