Görevinde başarı ve sebat duası

Posted by

Teşebbüs edilen veya kendine verilen görevde başarılı olmak ve başarının gelmesi için sebat duası

“Allâhümme innî es’elükes-sebâte fil-emri ve es’elü ‘azîmet’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve husne ‘ıbâdetike. Ve es’elüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen ve e’ûzü bike min şerri mâ ta’lemu. Ve estağfiruke mimmâ ta’lemü. İnneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb”
Anlamı :
“Allah’ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi de istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve Sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden Sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları Senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı Senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıbları bilensin.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir