Gönlün parlaması ve ferahlaması için okunacak dua

Posted by

Gönlün parlaması, ferahlaması ve manevi fazilet için okunacak dua:

“Allâhumme innî es’elüke yâ alîmel hafiyyeti, yâ menissemâü bi kudretihi mebniyyetün. Yâ menü arda bi kudretihi medhiyyetün. Ve yâ menişşemsü vel-kameru binûri celûlihi müşrikatün müdîetün. Ve yâ mukbilen alâ külli nefsin zekiyyeti, ve yâ meşkine ru’bil hâifîne ve ehlil beliyyeti. Ve yâ men havâyicel halkı indehu makdiyyeten. Ve yâ men necâ Yûsufe minel abdiyeti, ve yâ sâhibun yuğşâ, ve lâ vezîrun yü’tâ. Ve lâ ğayrehu Rabbün yüd’â, ve lâ yezdâdü alâ havâyici illâ keremen ve cüden. Salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi, ve a’ünî suâlî inneke alâ külli şey’in kadîrun. Ya kayyûmü, yâ Erhamerrâhimîn.

Bu duanın fazilet ve faydaları :
1-) Gönlü parlatır.
2-) Gönlü ferahlatır.
3-) Manevi fazilet kazandırır.
4-) Hakka sarılmayı sağlar.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir