Gıpta

Posted by

Gıbta:
1-) İmrenme. Aynı iyi hali isteme. Şiddetle başkasının güzel bir halinin kendisinde de olmasını arzu etme.
2-) Kişinin, başkasında bulunan iyi bir şeyin ondan gitmesini istemeyip, benzerinin kendisinde de bulunmasını istemesi.

Gıbta ile ilgili hadis:
1-) İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek yerinde olur. Allah-ü teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da, her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allah-ü teala, birine çok mal verir. Bu kimse de malını, Allah-ü tealanın razı olduğu, beğendiği yerlere harcar. (Hadîs-i şerîf-Buhârî, Müslim)
2-) Abdullah bin Mes’ûd (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını haber vermiştir:
“İki (haslet sahibin)den başkasına haset olmaz. Bunlar da Allah tarafından kendisine mal ihsan olunup da onu hak yolunda infak eden kişi ile kendisine hikmet ihsan olunup onunla hükmeden ve onu talim eden kimsedir.” (Buhârî, İlm, 15)

Gıbta ile ilgili kelimeler:
Gıbta-âver: Gıbta ettiren, imrendiren.
Gıbta-ferma: Gıpta verici, imrendirici.
Gıbta-keş: İmrenen, gıpta eden.
Gıbta-resa: İmrendirici, gıpta ettirici.
Elgıbta: Gıpta olunur, gıpta ederim.
şâyân-ı gıbta: Gıpta ve hayrete layık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir