Gına

Posted by

Gınâ:
1-) Bıkma, usanma.
2-) Zenginlik. Yeterlik.
3-) Tok gözlülük.
4-) Mülaki olmak. Bir kimseye dostluğunda devamlı olmak.
5-) Şarkı söylemek. Teganni etmek.
6-) Kına.
7-) Bulgurun ince kısmı.
😎 Sahip olduğu şeyle yetinme, fazlasını istememe, gözü tok olma, iktifâ etme.

Gına ile ilgili hadisler:
1-) Gınâ, kalbde nifak (münafıklık) hasıl eder. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet)
2-) Gınâ, kalbi karartır. (Hadîs-i şerîf-İbn-i Âbidîn)
3-) Gınâ sahibine tevazu edenin, yani zengine zenginliği için alçalanın dininin üçte ikisi gider. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî)
4-) Asıl gınâ kalp zenginliğidir, mal zenginliği değil. (Hadîs-i şerîf-Mesnevî)

Gına ile ilgili kelimeler:
Gına gelmek: Usanmak, bıkmak. Bizar olmak.
Gına getirmek: Bıktırmak, usandırmak.
Gınâî:
1-) Musikiyle ilgili.
2-) Bir ara mütareke devrinde lirik karşılığı kullanılmıştır.
Behişt-i gınâ: Cenab-ı Hak’tan başka hiç kimseye minnet etmeden hasıl olan saadet, cennet. Gına ve istiğnanın cenneti.
Fakr u Gınâ: Fakirlik, yoksulluk, muhtaç bulunduğu şeylere sahip olamama:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir