Geçimsiz eşler arasını düzeltmek için okunacak dua

Posted by

Geçimsiz eşler arasını düzeltmek için okunacak dua

1-) Eşler arasındaki geçimsizliği düzeltmek için
2-) Eşini terk edip gidenlerin geri gelmesi için
3-) Ayrılmak isteyen çiftlerin barışıp yuvalarının dağılmaması için okunacak dua

Dua:
Bismillâhirrahmânirrâhim
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yahmüd ve yuti’ filan bin filane li filane binti filane taaten lillahi teala ve li Fatihatil kitabiş şerife. Errahmânirrâhim. Yerham filan bin filane li filane binti filane taaten lillahi teala li Fatihatiş şerife. Maliki yevmiddin. İmteleke filan bin filane li filane binti filane imtilake ubudiyyetin ve re’fetin ve rahmetin ve şefkatin taaten lillahi teala ve li Fatihatil kitabiş şerife . İyyake na’büdü. Ya’büd filan bin filane li filane binti filane taaten lillahi teala ve li Fatihatil kitabiş şerife. Ve iyyake nestain. İstiane filane binti filane billahi ve bisırrı Fatihatil kitabiş şerife ala filan bin filane en yutiahu reğaben ve reheben sırran ve cehren taaten ve mehabbeten leha ve ikbalen fil efali vel akvali vesteane billahi aleyhi ve bisırrı fatihatil kitabiş şerife ve fil imtisali leha ve tahte iradetiha ve liyekune mutavean leha kela’ma vel asammi bisırri Fatihatiş şerife. İhdinas sıratel müstekim. İhtedi vestekame filan binfilane li filane binti filane istikammeten tammen ve mehabbeten kamilaten ve ubudiyyeten, ve seman ve huzuan fi kavliha min gayrı rucuin taaten lillahi teala ve li sırril Fatihatiş şerife. Sıratellezine enamte aleyhim. Enim filan bin filane li filane binti filane bi cemiia yatlübü minha ve ma yercuha taaten lillahi teala ve li Fatihatil kitabiş şerife. Mehabbeten ve şefkaten ve rahmeten. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Dal, dal, dal ya filan bin filane fi mehabbeti ve aşki filane binti filane taaten lillahi teala ve li Fatihatiş şerife Amin…Ve neza’na ma fi sudurihim min gillin ihvanen ala sürürin mütekabilin. Lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnalla he ellefe beynehüm innehu Azizün Hakim. Rabbena inneke camiunnasi liyevmin la raybe fiih innallahe la yuhlifül miad. Allahümme icma’ beynehüma inneke ala külli şeyin kadir. Birahmetike ya erhamerrahimin. Sübhane Rabbike Rabbil izzetiamma yasifun. Ve selamün alel mürselin. Velhamdü lillahi Rabbil alemin. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira.

Not: (Filan bin filane de Ahmet bin Hatice diye yazılırsa Hatice oğlu Ahmet anlaşılır. Aynı şekilde filane binti filane de
Fatma binti Hatice diye yazılırsa Hatice kızı Fatma anlaşılır.)

6 comments

 1. Her türlü istek ve dileğimin kabul olması için ya Allah c.c. Cesur olmak heybetli olmak musallatdan lurtulmak için el cebbar c.c. çekmek istiyorum Bazen böyle iki esma arasında kalıyorum ne yapmalıyım.

 2. Selamün aleyküm hocam

  benim adım engin anne adı nilüfer eşimin anne adı hatice eşimin adı meryem

  Örnek engin bin Nilüfer li Meryem binti Hatice mi yazacağım
  kısmına

  filan bin filane li filane binti filan

 3. Hocam merhaba, bu dua
  ne kadar zaman kaç kere okunacak? Bir de başka bir yerde bu duayla birlikte bazı işlemler de yapılması yazılmış sadece dua olarak okumak yeterli mi?

  1. Başka ne işlemler yapılır bilmiyorum. Siz halis niyetle okuyun.
   إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
   Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir