Gecelemek zorunda olanların veya nöbette olanların okuyacağı dua

Posted by

Gecelemek zorunda olanların veya vazifesi gereği nöbette olanların okuyacağı dua

“Euzü billahimineşşeytanirracim.
Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetuv vela nevm, lehu ma fis semavati  ve  ma  fil  ard, men  zellezi  yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemu ma beyne eydihim  ve  ma  halfehum, ve la  yuhitune  bi  şey’im  min  ilmihi illa bi ma şa, vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hifzuhuma, ve huvel aliyyul azîm.”
Anlamı :
“Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Allah; kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir. ne de bir uyku. Göklerde ki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O yücedir, büyüktür.”
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir