Gece vazife görenlerin veya vazifesi gereği nöbette olanların okuyacağı dua

Posted by

Gece vazife görenlerin veya vazifesi gereği nöbette olanların okuyacağı dua

“Emsayna ve esma mülkü lillah, velhamdü lillah, la ilahe illallahü vahdehû la şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mafi hazihi’l leyla ve hayra ma ba’deha ve eûzü bike min şerri ma fi hazihi’l-leyleti ve şerri ma ba’deha, rabbi eûzü bike mine’l-keseli vel herami ve sûi’l-kiber, eûzü bike min azabi’n-nar ve azabi’l-kabr.”
Anlamı :
“Akşama girdik. Bütün mülk Allah’ındır. Hamdü sena da O’na mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd O’na mahsustur. Onun gücü her şeye yeter. Allah’ım! Bu gecenin ve bundan sonrakilerin hayrını Senden dilerim. Bu gecenin ve bundan sonrakilerin şerrinden Sana sığınırım. Rabbim tembellikten, insani perişan eden yaşlılıktan Sana sığınırım. Cehennem azabından ve kabir azabından Sana sığınırım.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir