Gece uyanıp tekrar uyumakta zorluk çekenlerin okuyacağı dua

Posted by

Gece uyandıktan sonra yeniden uyumakta zorluk çekenlerin okuyacağı dua

“La ilahe illallahu vahdehû la şerîke lehu, lehul-mülkü ve lehu’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadîr. Ve’hamdü lillahi ve sübhanellahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah.”
Anlamı :
“Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun şeriki ve ortağı yoktur. Mülk ve hamd O’na mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Hamd Allah’a mahsustur. Allah tesbih eden noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet sadece Allah’ın lütuf ve ihsanıyladır.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir