Gayur

Posted by

Gayûr:
1-) Çok çalışkan, çaba gösteren, çabalayan.
2-) Kötülük ve çirkinlikleri şiddetle reddeden.
3-) Kıskanç.

Gayur ile ilgili hadisler:
1-) Resûlullah efendimiz bir defasında Ensara (Medineli müslümanlara) buyurdu ki: “Reîsinizin sözünü işitiniz! O çok gayurdur. Ben ondan daha çok gayurum. Allah-ü teala, benden daha gayurdur.” (Berîka)
2-) Hadis-i şerifte buyuruldu ki;
Mümin gayur olur. Allah-ü teala ise daha gayurdur. (Müslim)

Gayur ile ilgili kelimeler:
Gayuran: Çalışkanlar, gayretkeşler, gayretliler.
Gayurane: Gayretli olan kimseye yakışır şekilde, çalışkan kimseler gibi.
Hâris-i gayur: Çalışkan ve gayretli çiftçi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir