Gavur

Posted by

Gavur:
1-) Müslüman olmayan kimse, özellikle Hristiyan, Avrupalı, batılı.
2-) Dinsel inancı olmayan kimse, dinsiz kimse.
3-) Merhametsiz, acımasız, inatçı.

Gavur ile ilgili kelimeler:
Gâvur etmek:
1-) Boşu boşuna harcamak, ziyan etmek.
2-) Çileden çıkarmak.
Gâvur eziyeti: Bir kimseye çekeceği sıkıntıyı hiç hesaba katmadan yaptırılan zahmetli iş, verilen zahmet.
Gâvur îcâdı:
1-) Halk arasında hayranlık veya hayret uyandıran ecnebi icadı eşya.
2-) Geleneklerimize uymayan ve yadırganan yenilikler.
Gâvur inadı: Kesinlikle yumuşatılamayan inat, eşek (katır, keçi) inadı.
Gâvur olmak:
1-) Hristiyanlığı kabul etmek.
2-) Dinden çıkmak.
3-) mecazi; Boşuna sarf edilmek, ziyan olmak:
Gâvur ölüsü gibi: Çok ağır, çok hantal şeyler için kullanılır.
Gâvura kızıp oruç bozmak: Başkasına sinirlenip kendisine zararı dokunacak bir iş yapmak, papaza kızıp oruç bozmak.
Gâvurca: Batılıların konuştuğu Fransızca, Almanca, İngilizce vb. dillere halk arasında verilen isim.
Gâvurlaşmak:
1-) Hristiyanlara benzemek, onlar gibi düşünür ve hareket eder olmak.
2-) Mecazi; Haince, merhametsizce davranır olmak.
Gâvurluk:
1-) Gâvur olma durumu, Müslüman olmama.
2-) Mecazi; Hainlik, gaddarlık, zalimlik.
Gâvurluk etmek: Haince davranmak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir